TYTUŁ PROJEKTU: Dotacja na kapitał obrotowy

OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

CEL I PLANOWANY EFEKT PROJEKTU: Utrzymanie prowadzenia działalności

przedsiębiorstwa

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 85 895.79 PLN

WKŁAD EFRR: 85 895.79 PLN

Nasze dane

Kontakt

 

Prospero

Łęka Mroczeńska 38,
63-604 Baranów, Polska

Telefon